Xe đạp chế của thợ cơ khí Nam Định

[​IMG]
Phác họa trên giấy.
[​IMG]
[​IMG]
Trên máy tính.
[​IMG]
Bắt đầu tạo khung xe.
[​IMG]
Lắp ghép tạo hình.

[​IMG]
Làm cả ngày lẫn đêm.
[​IMG]
Chạy thử khi chưa lắp động cơ điện.
[​IMG]
Xe hoàn thành phần chính, chưa trang trí.
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]
[​IMG]