Phụ tùng chuyển xe đạp điện

1/  Động cơ AIKEMA 24v180w lắp bánh sau.

Giá : 1.350.000 đ (Phí Ship tính riêng)
Bao gồm:
- Motơ 24v180v không chổi than 3Pha.. Bảo hành 3 tháng
- Dùng cho Vành 36 căm 20in trở lên để đạt tốc độ trên 25km/h tùy theo đường kính vành
- Thích hợp xe Cuộc - Road, Touring, Mini.. trợ lực tốt, tiết kiệm năng lượng
- Theo motơ gồm có cáp zin có Zắc tháo lắp tiện lợi.
- Không lắp thắng đĩa
Xem tham khảo động cơ AIKEMA Clip bên dưới.
 

2/  Động cơ DAPU 24~36v lắp bánh sau.

Giá : 1.400.000 đ (Phí Ship tính riêng)
Bao gồm:
- Motơ 24~36v không chổi than 3Pha.. Bảo hành 3 tháng
- Vành 36 căm từ 20~24in dùng nguồn 36v để đạt tốc độ trên 25km/h
- Vành 36 căm trên 26in dùng nguồn 24 / 36v để đạt tốc độ trên 25km/h
- Thích hợp xe Cuộc - Road, Touring, MTO,... trợ lực tốt, tiết kiệm năng lượng
- Theo motơ gồm có cáp zin có Zắc tháo lắp tiện lợi.
- Không lắp thắng đĩa
Xem tham khảo động cơ DAPU Đen Clip bên dưới.
 

3/  Động cơ SANYO (Nhỏ) 24v250w lắp bánh Trước (Nhật bãi).

Giá : 1.000.000 đ (Phí Ship tính riêng)
Bao gồm:
- Motơ 24v/250w không chổi than 3Pha lắp bánh trước. Bảo hành 3 tháng
- Dùng cho Vành 36 căm 20 trở lên để đạt tốc độ trên 25km/h tùy theo đường kính vành
- Thích hợp xe Cuộc - Road, Touring, Mini.. trợ lực tốt, tiết kiệm năng lượng
- Theo motơ gồm có cắp zin dài 1.3m + bát lắp và nắp chụp nhựa.
- Không lắp thắng đĩa (Có thể độ cơ khí lắp được thắng đĩa).
Xem tham khảo động cơ SANYO (Nhỏ) Clip bên dưới.
 

4/  Động cơ SANYO (Lớn) 24v250w lắp bánh Trước (Nhật bãi).

Giá : 700.000 đ (Phí Ship tính riêng)
Bao gồm:
- Motơ 24v/250w không chổi than 3Pha lắp bánh trước. Bảo hành 3 tháng
- Dùng cho Vành 36 căm 20 trở lên để đạt tốc độ trên 25km/h tùy theo đường kính vành
- Thích hợp xe Cuộc - Road, Touring, Mini.. trợ lực tốt, tiết kiệm năng lượng
- Theo motơ gồm có cắp zin dài 1.3m + bát lắp và nắp chụp nhựa.
- Không lắp thắng đĩa.
Xem tham khảo động cơ SANYO (Lớn) Clip bên dưới.